مواد شیمیایی فلوکا

شرکت فلوکا در سال 1950 در منطقه سنت گالن سوئیس تأسیس شد.

شرکت FLUKA یکی از تأمین کننده های مواد شیمیایی سیگما آلدریچ بوده و به مصرف کنندگان طیف گسترده ای از مواد معدنی و آلی را ارائه میدهد.

از سال 1989 فلوکا به شرکت سیگما آلدریچ محلق شد و در انتهای سال 2015 کمپانی آمریکایی Honywell خط تولیدی حلال ها و مواد شیمیایی معدنی (غیرآلی) شرکت فلوکا را به دست گرفت. اما این محصولات همچنان در مقر اصلی این شرکت تولید می شد.

مواد شیمیایی و محصولات شرکت فلوکا برای استفاده در کروماتوگرافی و اسپکتومتری تهیه و توزیع می شود. از این محصولات می توان معرف های تحلیلی یا استانداردها برای کروماتوگرافی، کروماتوگرافی گازی و یا کروماتوگرافی کایرال را نام برد.

بیش از 3200 محصول با نام تجاری فلوکا وجود دارد، از جمله معرف هایی با خلوص بالا

محصولات Honeywell Fluka

  1. اسیدها و بازها
  2. جاذب ها
  3. بافرها و محلول های حجمی
  4. مواد مصرفی
  5. Karl Fischer Titration
  6. فلزات و عناصر
  7. معرف ها
  8. نمک ها
  9. استانداردها

با توجه به اینکه در سال های اخیر، ایران تحت شرایط تحریمی قرار داشته است، به همین خاطرهیچ نمایندگی رسمی شرکت فلوکا در کشور وجود ندارد.

شاید برای شما سوال باشد پس تبلیغات نمایندگی محصولات شرکت FLUKA در فضای مجازی و همچنین ادعای افراد در بازار مبنی بر اینکه تنها نمایندگی رسمی این شرکت در کشور هستند چیست؟

در شرایط تحریمی حاضر هیچ شرکت و فردی نمی تواند ادعای داشتن نمایندگی محصولات شرکت فلوکا را داشته باشد.

حال چه باید کرد؟؟؟؟؟

 کیمیا زیست گستر نوین“در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

نظر به اين كه هيچ نماينده رسمى از شركت هاى معتبر جهان در ايران وجود ندارد اعتماد به شركت هاى پخش كننده كمى سخت شده، با اين حال مجموعه كيميا زيست گستر نوين با واردات، اين نياز جامعه هدف را برآورده ميكند.