سرسمپلر

سرسمپلر ساده

سرسمپلر ساده یا Pipette Tip قطعه ایی از جنس پلاستیک است که برای برداشتن حجم معینی از مایعات به کار می رود.

سرسمپلرها چه ساده و چه فیلتردار یکبار مصرف‌بوده و بهتر است بعد از استفاده در صورت نیاز اتوکلاو شده و دور ریخته‌شوند.

انواع سرسمپلرها

– سرسمپلر کریستالی یا بی رنگ پایه کوتاه و پایه بلند برای حجم 10- 0.5 میکرولیتر

– سرسمپلر زرد برای حجم 10-200 میکرولیتر

– سرسمپلر آبی برای حجم100-1000 میکرولیتر

این تقسیم بندی می تواند بسته به شرکت سازنده در حجم های مختلف باشد.

تقسیم بندی سرسمپلر ها بر اساس نوع کاربرد

سر سمپلر غيراستريل، استریل، فیلتردار و سر سمپلر استريل RNase & DNase Free

معمول ترين نوک سمپلر غيراستريل مى باشد و در مواردى به كار گرفته‌مى‌شود كه استريل بودن تجهيزات در روند آزمايش و نتيجه آن تأثيرى نداشته‌باشد.

نوک سمپلرهاى استريل جهت جلوگيرى از آلودگى طراحى‌شده و داراى انواع DNA/RNase free، غیر پيروژن و بدون ATP مى باشند و براى آزمايشاتى كه استريل بودن اهميت دارد مانند كشت سلول كاربرد دارند.

سرسمپلر هاى فيلتردار از تشكيل آئروسول ها ( ذرات كوچك مايع يا جامدى كه توسط هوا منتقل مى شوند) جلوگيرى مى كنند.

سرسمپلر فیلتردار

 کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: