رک

رک

رک ها در محیط آزمایشگاهی برای جابجایی و نگهداری نمونه های آزمایشگاهی استفاده می شوند. وزن کمی داشته و به همین خاطر جابجایی آنها راحت است.
بیشترین کاربرد رک‌ها در آزمایشگاه ها برای جابجایی و نگهداری سرسمپلرها، میکروتیوب ها، فالکون ها و کرایوویال ها می باشد.
اگر بخواهیم این وسایل را دسته بندی بکنیم، می توانیم از لحاظ به چند دسته تقسیم کرد.

کاربرد رک

همانطور که گفتیم رک ها را ممکن است برای نگهداری و جابجایی وسایل مختلف آزمایشگاهی همچون میکروتیوب، سرسمپلر، فالکون و کرایوویال استفاده کنند. همچنین برخی از آنها چند منظوره موجود بوده که فضای نگهداری دو یا چند وسیله آزمایشگاهی را باهم دارند.

درب دار بودن

بسته به نوع وسیله ایی که در آزمایشگاه استفاده می شود ممکن است درب دار یا بدون در باشند. حتی نوع درب دار آن نیز به دو صورت درب لولایی یا درب جدا شونده موجود می باشد.

تعداد خانه

رک ها برای هرکدام از وسایلی که استفاده می شوند با توجه به نوع وسیله تعداد منفذ یا جایگاه قرارگیری متفاوتی دارند. مثلاً برای میکروتیوب ها به طور عمده در دو نوع 96 خانه و 60 خانه موجود است.

رنگ

این وسیله در چندین رنگ مختلف عرضه می شود که دسته بندی و تفکیک نمونه ها را برای پرسنل آزمایشگاه آسان میکند.

جنس

عمدتاً از جنس پلی پرولین هستند و باید توانایی قرار گیری در دمای 121 درجه سانتیگراد اتوکلاو دمای 80- درجه سانتیگراد فریزر های آزمایشگاهی را داشته باشند.
برخی از آنها دارای درجه بندی حروفی و اعدادی نیز هستند که کار را برای پرسنل راحتتر میکند.

رک سرسمپلر درب دار جداشونده
رک سرسمپلر درب دار لولایی
رک چند منظوره
رک صابونی
رک درب دار میکروتیوب

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

مطالب مفید: