سنجش میزان کربوهیدرات با روش فنول سولفوریک

تعیین غلظت قند نمونه های مواد غذایی بسیار مهم است به ویژه در صنایع که کنترل کیفیت مواد غذایی تحت نظارت قرار گرفته می شود. روش های مختلفی برای سنجش میزان قند مصرفی محیط کشت وجود دارد مانند: روش فنول سولفوریک اسید، روش سوموگی نلسون و روش دی نیترو سالیسیلیک اسید. ما در این اینجا روش فنول سولفوریک اسید را توضیح می دهیم.روش فنول سولفوریک اسید یک روش رنگ سنجی ساده و سریع برای تعیین کربوهیدرات کل در یک نمونه است. این روش تقریباً تمام کلاس‌های کربوهیدرات‌ها از جمله مونو، دی، اولیگو و پلی ساکاریدها را شناسایی می‌کند.

روش فنول-سولفوریک اسید

قاعده کلی  phenol-sulfuric acid method

در این روش، اسید سولفوریک غلیظ هر پلی ساکارید، الیگوساکارید و دی ساکارید را به مونوساکارید تجزیه می کند. پنتوزها (ترکیبات 5 کربنی) سپس به فورفورال و هگزوزها (ترکیبات 6 کربنی) به هیدروکسی متیل فورفورال آبگیری می شوند. سپس این ترکیبات با فنل واکنش داده و رنگ زرد طلایی تولید می کنند. برای محصولاتی که دارای زایلوز بسیار بالایی هستند (پنتوز)، مانند سبوس گندم یا سبوس ذرت، زایلوز باید برای ساخت منحنی استاندارد برای سنجش استفاده شود و جذب در 480 نانومتر اندازه‌گیری شود. برای محصولاتی که قندهای هگزوز بالایی دارند، معمولاً از گلوکز برای ایجاد منحنی استاندارد استفاده می شود و میزان جذب آن در طول موج 490 نانومتر اندازه گیری می شود. رنگ برای این واکنش برای چندین ساعت پایدار است و دقت روش در شرایط مناسب 2±٪ است.

روش کار Phenol-Sulfuric Acid for Total Carbohydrates

تجهیزات:

معرف ها:

 • فنول
 • سولفوریک اسید
 • گلوکز
آماده سازی معرف ها
 • فنول 5%

95 میلی لیتر آب دوبار مقطر به 5 گرم معرف فنل، اضافه کنید.

 • استوک

محلول استاندارد گلوکز: 100 میلی‌گرم گلوکز در 50 میلی‌لیتر آب دوبار تقطیر شده حل کرده و حجم آن را به 100 میلی‌لیتر برسانید.

 • استاندارد

محلول استاندارد کاری گلوکز: 10 میلی لیتر از این محلول استوک گرفته و حجم آن را با آب دوبار تقطیر به 100 میلی لیتر برسانید.

 روش کار

برای روش فنول سولفوریک اسید به 7 لوله آزمایش تمیز و خشک نیاز دارید.

 1. با انتقال مقدار مناسب گلوکز از محلول استاندارد گلوکز (1 میلی گرم در میلی لیتر) و رقیق کردن آن با آب مقطر به حجم کل، استانداردهای گلوکز را با غلظت های 40، 80، 120، 160 و 200 میکروگرم در 200 میکرولیتر رقت کنید.
 2. هر لوله را با 0.2 میلی لیتر از محلول فنل 5 درصد پر کنید.
 3. هر لوله را با 1 میلی لیتر اسید سولفوریک خالص پر کنید و خوب مخلوط کنید.
 4. محتویات لوله ها را پس از 10 دقیقه مخلوط کرده و به مدت 20 دقیقه در حمام آب با دمای 25-30 درجه سانتیگراد قرار دهید.
 5. اسپکتروفتومتر را روشن کرده و 490 نانومتر را به عنوان طول موج انتخاب کنید. برای شروع، جذب (OD) Blank را روی صفر قرار دهید. منحنی استاندارد جذب را در 490 نانومتر در مقابل غلظت گلوکز بر حسب گرم در 200 لیتر روی محور Y رسم کنید.

مقدار نامشخص “x” را از نموداری که مربوط به خواندن OD نمونه های آزمایشی است، ثبت کنید.

تخمین کربوهیدرات به روش فنل سولفوریک اسید نشان دهنده افزایش غلظت قند است

منحنی استاندارد روش فنول سولفوریک اسید

مزایا

سادگی، حساسیت و سرعت این روش از مزایای روش فنول سولفوریک اسید است. در مقایسه با سایر روش‌ها، تخمین کربوهیدرات/گلیکوژن/نشاسته فقط به چند معرف استاندارد نیاز دارد که روش فنل سولفوریک اسید را به طور قابل‌توجهی ساده‌تر و ارزان‌تر می‌کند.

محدودیت

علیرغم اینکه روش فنول سولفوریک اسید تقریباً تمام کربوهیدرات ها را شناسایی می کند، قابلیت جذب کربوهیدرات های مختلف در روش اسید سولفوریک فنل متفاوت است.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.