بروموکروزول سبز = بروموکروزول گرين
Bromocresol green = 3,3′,5,5′-Tetrabromo-m-cresolsulfonphthalein = BCG

 • کد: 108121
 • اسم ماده: بروموکروزول سبز
 • فرمول شيميايي: C21H14Br4O5S
 • وزن مولکولي: 698.01 گرم بر مول
 • دماي ذوب: 217 الي 218 درجه سانتيگراد
 • مقدار: در ظرف هاي شيشه ايي 1، 5 و 25 گرمي
 • شکل ظاهري: پودر
 • کاربرد: مناسب جهت تيتراسيون
 • خطرات: GHS02
  بروموکرزول سبز ممکن است باعث تحريک شود. از تماس پوست و چشم خودداري شود.
بروموکروزول سبز مرک

ويژگي

بروموکرزول سبز BCG رنگي از خانواده تري فنيل متان است. اين ماده به دسته اي از رنگ ها به نام سولفونفتالين تعلق دارد. ميزان حل شدن آن در آب پايين بوده اما قابليت حل شدن در بنزن را دارد. در اتانول و دي اتيل اتل به خوبي حل مي شود.
در محلول آبي، BCG يونيزه مي شود و فرم مونوآنونيک (زرد) را به وجود مي آورد، که بيشتر با pH بالاتر دپروتون مي شود و فرم ديانيوني (آبي) مي دهد که با تشديد تثبيت مي شود.

کاربرد

اين ماده به عنوان شاخص pH در کاربردهايي مانند محيط رشد براي ميکروارگانيسم ها و تيتراسيون استفاده مي شود. در عمل باليني، معمولاً به عنوان يک روش تشخيصي استفاده مي شود. رايج ترين استفاده از Bromocresol green اندازه گيري ميزان آلبومين سرم در نمونه هاي خون پستانداران در موارد احتمالي نارسايي کليه و بيماري کبدي است. اين ماده از نظر کمي با آلبومين انساني متصل مي شود و يک مجموعه سبز-آبي شديد با حداکثر جذب در 628 نانومتر تشکيل مي دهد.

از Bromocresol green در آزمايشگاه به عنوان يک نشانگر اسيد استفاده مي شود.

Bromocresol green

شرایط تهیه محلول نشانگر بروموکروزول سبز

 1. برای تهیه 100 میلی لیتر محلول بروموکروزول سبز ابتدا 50 میلیگرم از ماده را وزن میکنیم.
 2. 0.72 میلی لیتر سدیم هیدروکسید 0.1 مولار را به ماده اضافه میکنیم.
 3. برای تهیه مولاریته 0.1 سدیم هیدروکسید 4 گرم NaOH را در 1000 میلی لیتر آب مقطر حل میکنیم.
 4. به محلول آماده شده از مرحله یک و دو 20 میلی لیتر اتانول 95درصد اضافه می کنیم.
 5. در نهایت حجم محلول را با آب مقطر به حجم 100 میلی لیتر می رسانیم.
مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.