بایل اسکولین آگار

Ⅰ. بررسی اجمالی بایل اسکولین آگار
Ⅱ. آماده سازی / ترکیب
Ⅲ. اصول
Ⅳ. تفسیر

Ⅰ. بررسی اجمالی محیط Bile Aesculin Agar

بایل اسکولین آگار یک محیط انتخابی و افتراقی است. این محیط توانایی موجودات زنده را برای هیدرولیز اسکولین در حضور صفرا (bile) آزمایش می کند. معمولاً برای شناسایی اعضای جنس استرپتوکوک و انتروکوک گروه D استفاده می شود. محیط BEA حاوی صفرا برای مهار رشد باکتری های گرم مثبت و همچنین بسیاری از باکتری های گرم منفی و اسکولین است که جزء افتراقی است. در برخی از آماده سازی ها، بایل اسکولین آگار ممکن است حاوی سدیم آزید باشد (انتخاب پذیری را افزایش می دهد)

بایل اسکولین آگار

Ⅱ. آماده سازی/ ترکیب

 1. اجزای تشکیل دهنده بایل اسکولین آگار ، را در آب حل کنید (64 گرم در 1000 میلی لیتر آب تصفیه شده/مقطر).
 2. محیط را با هم زدن مداوم حداقل به مدت 1 دقیقه به جوش بیاورید.
 3. در اتوکلاو در دمای 121 درجه سانتیگراد به مدت 15 دقیقه استریل کنید.
 4. تا دمای 50-45 درجه سانتیگراد خنک کنید.
BEA agar composition
Gram/literIngredients
11gBeef extract
34.5gEnzymatic digestion of gelatin
1gEsculin
0.05gmanganese sulfate
2gOx bile
0.5gFerric Ammonium Citrate
15,0gAgar

Ⅲ. اصول

◈ پپتون ژلاتینی و عصاره گوشت گاو عناصر ضروری مورد نیاز برای رشد را فراهم می کند.

◈ تمایز: اگر ارگانیسمی بتواند اسکولین را در حضور صفرا هیدرولیز کند، محصول اسکولتین تشکیل می‌شود. اسکولتین با سیترات آهن (در وسط) واکنش نشان می‌دهد و یک کمپلکس آهن فنلی تشکیل می‌دهد که وسط را از قهوه‌ای تیره به سیاه تبدیل می‌کند.

◈ انتخاب‌پذیری: انتخاب‌پذیری با افزودن صفرا (oxgall) به‌دست می‌آید که رشد بیشتر کوکسی‌های گرم مثبت به غیر از استرپتوکوک‌ها و انتروکوک‌های گروه D را مهار می‌کند.

Ⅳ. تفسیر

◈ بعد از 18 تا 24 ساعت از نظر کلنی های مثبت اسکولیناز بررسی شود. قبل از گزارش منفی تا ۷۲ ساعت صبر کنید.

GrowthBacteria
Good growth. Positive esculin hydrolysis resulting in darkening of the medium around the growthEnterococcus
.
Good growth. No darkening of media around coloniesEscherichia coli
No growthStreptococcus pyogenes
 • مثبت بودن تست لوله در محیط حاوی سیترات آمونیوم آهن با سیاه شدن محیط نشان داده می شود.
 • آزمایش لوله منفی با عدم تغییر رنگ نشان داده می شود. محیط تحت نور UV (366 نانومتر) فلورسانس خواهد شد.
 • برای اسکولین براث بدون سیترات آهن (III)، آزمایش مثبت یا با سیاه شدن محیط پس از افزودن معرف آهن [آهن(III)] یا با از دست دادن فلورسانس محیط نشان داده می شود.
 • اگر ارگانیسم بدون در نظر گرفتن توانایی هیدرولیز اسکولین نتواند در حضور صفرا رشد کند، نتیجه آزمایش منفی نیز در محیط صفرا-اسکولین رخ می دهد.
 • آزمایش دیسک مثبت با ایجاد رنگ قهوه ای تیره یا سیاه نشان داده می شود.
 • تست منفی دیسک بی رنگ می ماند.

موارد استفاده از تست بایل اسکولین

 • آزمایش اسکولین صفرا به عنوان یک آزمایش بیوشیمیایی برای جداسازی انتروکوک ها و استرپتوکوک های گروه D انجام می شود.
 • همچنین می توان از آن برای تمایز این ارگانیسم ها از استرپتوکوک های viridans و سایر میکروارگانیسم های گرم مثبت استفاده کرد.
 • Bile Esculin Agar یک محیط افتراقی انتخابی برای رشد ارگانیسم هایی مانند Enterococcia ،Listeria و Yersinia Enterocolitica است.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.