اگسوگلوتاریک اسید مرک

اکسو گلوتاریک اسید = 3- اکسو گلوتاریک اسید = بتا-کتوگلوتاریک اسید = 3-اگزو گلوتاریک اسید

ß-Ketoglutaric acid = Acetone-1,3-dicarboxylic acid = 3-Oxoglutaric acid

 • کد: 820940
 • اسم ماده: 3- اکسو گلوتاریک اسید
 • فرمول شیمیایی:  C₅H₆O₅
 • فرمول خطی:  HOOCCH₂COCH₂COOH
 • وزن مولکولی: 146.10 گرم بر مول
 • مقدار: ظرف های فلزی در واحدهای 50 و 250 گرمی
 • دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • نقطه ذوب: ≤ 126 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: 10 گرم بر لیتر
 • درصد خلوص: ≥ 96.0 %
 • کاربرد: برای سنتز
اکسو گلوتاریک اسید مرک

ویژگی اکسو گلوتاریک اسید

بتا-کتوگلوتاریک اسید و مشتقات آن در درجه اول به عنوان عناصر سازنده در شیمی آلی بخصوص در سنتز حلقه های هتروسیکلیک و در واکنش ویس-کوک استفاده می شود.

وجود اسید β-کتوگلوتاریک در ادرار انسان می تواند به عنوان یک آزمایش تشخیصی برای رشد بیش از حد فلور مضر روده مانند کاندیدا آلبیکنس استفاده شود.

3-اکسوگلوتاریک اسید ماده خطرناکی نیست و حاوی مواد خطرناکی نیست.

کاربرد

3-اکسوگلوتاریک اسید برای سنتز چندین ویژگی دارد و در زمینه های مختلف کاربرد دارد:

1. کاربردهای شیمیایی

 • به عنوان یک واسطه در سنتز مواد دارویی استفاده می شود.
 • به‌عنوان یک بلوک ساختمانی در شیمی آلی و دارویی عمل می کند.
 • در تولید مواد شیمیایی خاص استفاده می شود.

2. کاربردهای بیولوژیکی اکسو گلوتاریک اسید

 • به عنوان یک متابولیت کلیدی در چرخه اسید سیتریک عمل می کند.
 • نقش مهمی در متابولیسم اسیدهای آمینه و تولید انرژی دارد.
 • و در تنظیم تنفس سلولی نقش دارد.

3. تحقیقات علمی

 • به عنوان یک معرف در آزمایشات آزمایشگاهی مختلف استفاده می شود.
 • به‌عنوان پیش ساز برای سنتز ترکیبات دیگر عمل می کند.
 • بینش هایی را در مورد فرآیندهای سلولی و مسیرهای متابولیک ارائه می دهد.
مرک

اکسو گلوتاریک اسید از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.