اکسو گلوتاریک اسید = 3- اکسو گلوتاریک اسید = بتا-کتوگلوتاریک اسید = 3-اگزو گلوتاریک اسید

ß-Ketoglutaric acid = Acetone-1,3-dicarboxylic acid = 3-Oxoglutaric acid

 • کد: 820940
 • اسم ماده: 3- اکسو گلوتاریک اسید
 • فرمول شیمیایی:  C₅H₆O₅
 • فرمول خطی:  HOOCCH₂COCH₂COOH
 • وزن مولکولی: 146.10 گرم بر مول
 • مقدار: ظرف های فلزی در واحدهای 50 و 250 گرمی
 • دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • نقطه ذوب: ≤ 126 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: 10 گرم بر لیتر
 • درصد خلوص: ≥ 96.0 %
 • کاربرد: برای سنتز
اکسو گلوتاریک اسید مرک

بتا-کتوگلوتاریک اسید و مشتقات آن در درجه اول به عنوان عناصر سازنده در شیمی آلی بخصوص در سنتز حلقه های هتروسیکلیک و در واکنش ویس-کوک استفاده می شود.

The presence of β-ketoglutaric acid in human urine can be used as a diagnostic test for the overgrowth of harmful gut flora such as Candida albicans.

3-Oxoglutaric acid is not a hazardous substance and does not contain hazardous ingredients.

مرک

بتا-کتوگلوتاریک اسید از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.