2-پیریدین کربوکسیلیک اسید = 2- پیریدین کربوکسیلیک اسید = پیکولینیک اسید

2-Pyridinecarboxylic acid = Picolinic acid

 • کد:  800735
 • اسم ماده: 2-پیریدن کربوکسیلیک اسید
 • فرمول شيميايي: C₆H₅NO₂
 • جرم مولی: 123.11 گرم بر مول
 • دماي ذوب: 139-142 درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: 887 گرم بر لیتر
 • مقدار: در ظرف شیشه ایی 100 گرمی
 • اسیدیته: 3.1 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: پودر، کریستال های دانه ریز بی رنگ
 • دماي نگهداري: زیر 30 درجه سانتيگراد
 • کاربرد: مناسب جهت سنتز
 • خطرات: GHS07
2-پیریدین کربوکسیلیک اسید مرک

پیریدین کربوکسیلیک اسید گروهی از ترکیبات آلی است که مشتقات مونوکاربوکسیلیک پیریدین هستند. پیریدین اسید کربوکسیلیک در سه ایزومر وجود دارد:

 • پیکولینیک اسید ( 2-پیریدین کربوکسیلیک اسید)
 • نیکوتینیک اسید (3-پیریدین کربوکسیلیک اسید)، همچنین به عنوان نیاسین شناخته می شود.
 • ایزونیکوتینیک اسید (4-پیریدین کربوکسیلیک اسید)

تمام ایزومرها دارای وزن مولکولی 123،11 گرم در مول و فرمول شیمیایی C6H5NO2 هستند.

نام رایجپیکولینیک اسیدنیکوتینیک اسید / نیاسینایزونیکوتینیک اسید
نام سیستماتیک2-پیریدین کربوکسیلیک اسید3-پیریدین کربوکسیلیک اسید4-پیریدین کربوکسیلیک اسید
مرک

اين محصول از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.