چسب انتلان

Entellan new

 • کد: 107961
 • اسم ماده: چسب انتلان
 • فرمول شيميايي: –
 • جرم مولی: – گرم بر مول
 • غلظت: 0.95 g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • دماي ذوب: – درجه سانتيگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتيگراد
 • حلالیت: – گرم بر لیتر
 • خلوص: – درصد
 • مقدار: در ظروف شیشه ایی 100 و 500 میلی لیتری
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • شکل ظاهري: مایع شفاف
 • دماي نگهداري: 15 الی 25 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: جهت مصارف آزمایشگاهی
 • خطرات: GHS07 ، GHS02
چسب انتلان مرک

ویژگی و کاربرد

این ماده یک محصول تایید شده IVD ( تجهیزات پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی) که دارای تاییده CE اروپا می باشد. بنابراین می توان از این ماده برای اهداف تشخیصی بالینی استفاده نمود. چسب انتلان یک محیط پایه غیر آبی حاوی زایلان است.

Entellan new is a new mounting medium for cover slippers and is specially suited for commercial automated mounting instruments that operate with cover slippers. Its viscosity ranges between 500 and 600 mPas. This narrow viscosity range improves and accelerates the application, as neither the dropping rate nor the volume need to be reset after the first run with a new bottle of Entellan new. Entellan(R) new is an IVD registered product and CE certified, thus can be used for clinical diagnostic purposes

مرک

Entellan new از برند مرک به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.