هگزوکیناز سیگما آلدریچ

هگزوکیناز از مخمر ساکارو مایسس سرویزیه / آنزیم هگزوکیناز

Hexokinase from Saccharomyces cerevisiae

ATP:D-Hexose-6-phosphotransferase = Hexokinase from yeast

  • کد: H6380
  • اسم ماده: هگزوکیناز از مخمر ساکارومایسس سرویزیه
  • وزن مولکولی: 110 کیلو دالتون به صورت دایمر
  • ساختار: پروتئین, 10%≥ بیورت
  • شکل: پودر خشک شده
  • دمای نگهداری: 2 تا 8 درجه سانتیگراد
  • کاربرد: در صنعت غذایی و داروسازی
  • مقدار: 1500 یونیت در ظرف پلاستیکی
هگزوکیناز سیگما آلدریچ

آنزیم هگروکیناز از برند سیگما به دلیل کیفیت خوب نسبت به سایر برندهای معتبر دنیا می تواند نیاز بسیاری از آزمایشگاه، مراکز تحقیقاتی و دانشجویان را برطرف کند.

هگزوكیناز مخمر به عنوان دو ایزوفرم مشابه، PI و PII (A و B) ، به ترتیب با نقاط ایزوالكتری 5.25 و 4 وجود دارد.

هگزوکیناز یک آنزیم است که هگزوزها (قندهای شش کربنی) را فسفریله می‌کند و هگزوز فسفات تشکیل می‌دهد. در بیشتر ارگانیسم‌ها، مهم‌ترین پیش ماده ی هگزوکینازها گلوکز و گلوکز۶- فسفات مهم‌ترین فراورده ی آن هاست.

هگزوكیناز از Saccharomyces cerevisiae استفاده شده است برای:

to investigate its amyloid fibril forming tendency using biophysical methods
in tracking ATP depletion in peroxisomes and reticulocyte lysates in import assays
in the synthesis of Mg-ADP-actin from Mg-ATP actin monomers

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.