هگزوکیناز سیگما آلدریچ

هگزوکیناز از مخمر ساکارو مایسس سرویزیه = آنزیم هگزوکیناز

Hexokinase from Saccharomyces cerevisiae = ATP:D-Hexose-6-phosphotransferase = Hexokinase from yeast

 • کد: H6380
 • اسم ماده: هگزوکیناز از مخمر ساکارومایسس سرویزیه
 • فرمول شیمیایی:-
 • وزن مولکولی: 110 کیلو دالتون به صورت دایمر
 • غلظت: – g/cm3 در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: – گرم در لیتر
 • دمای ذوب: -50 درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتیگراد
 • مقدار: 1500 یونیت در ظرف پلاستیکی
 • خلوص: ≥ درصد
 • ساختار: پروتئین, 10%≥ بیورت
 • شکل ظاهری: پودر خشک شده
 • دمای نگهداری:  2 تا 8 درجه سانتیگراد
 • کاربرد: در صنعت غذایی و داروسازی
 • خطرات: –
هگزوکیناز سیگما آلدریچ

ویژگی و کاربرد

آنزیم هگروکیناز از برند سیگما به دلیل کیفیت خوب نسبت به سایر برندهای معتبر دنیا می‌تواند نیاز بسیاری از آزمایشگاه، مراکز تحقیقاتی و دانشجویان را برطرف کند.

هگزوكیناز مخمر به عنوان دو ایزوفرم مشابه، PI و PII (A و B) ، به ترتیب با نقاط ایزوالكتری 5.25 و 4 وجود دارد.

هگزوکیناز یک آنزیم است که هگزوزها (قندهای شش کربنی) را فسفریله‌می‌کند و هگزوز فسفات تشکیل می‌دهد. در بیشتر ارگانیسم‌ها، مهم‌ترین پیش ماده‌ی هگزوکینازها گلوکز و گلوکز۶- فسفات مهم‌ترین فراورده‌ی آنهاست.

موارد استفاده از هگزوكیناز :

to investigate its amyloid fibril-forming tendency using biophysical methods

in tracking ATP depletion in peroxisomes and reticulocyte lysates in import assays

in the synthesis of Mg-ADP-actin from Mg-ATP actin monomers

سیگما آلدریچ

این محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کيميا زيست گستر نوين” در راستاي ارتقاء توليدات و سطح علمي کشور مبادرت به واردات و توزيع مواد شيميايي و مصرفي آزمايشگاهي کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.