ماده شیمیایی

مواد شیمیایی

بیشتر محصولاتی که امروزه در کارخانجات و صنایع مختلف تولید می شوند را مواد شیمیایی یا ماده شیمیایی تشکیل میدهند.

مواد شیمیایی موادی هستند که از ترکیبات شیمایی و معین برخوردار می باشند.

معمولاً از طریق سنتز شیمیایی تهیه می‌شوند و یا اینکه منشأ طبیعی داشته و مواد اولیه تهیه سایر مواد شیمیایی به حساب می‌آیند.

از جمله ترکیبات مواد شیمایی می توان به عناصر شیمایی، یون ها و همچنین آلیاژها اشاره نمود.

در مواد شیمایی عناصر بسیار زیادی وجود دارد که با ترکیب هریک از آنها با یکدیگر ماده خاصی بوجود می آید.

طبقه بندی مواد شیمیایی

مواد شیمایی به طور کلی به دو دسته مواد آلی و معدنی تقسیم بندی می شوند که هر یک نیز در فرایند تولید محصول کاربرد بسیار زیادی دارند.

ماده شیمیایی آلی

به ماده ای گفته می شود که از بدن موجودات زنده به دست می‌ آید.

این مواد امروزه دیگر از بدن موجودات زنده به دست نمی آید و به لطف پیشرفت تکنولوژی در آزمایشگاه ها تولید می شوند.

برای اولین بار یک دانشمند آلمانی به نام وهلر از یک ترکیب معدنی خاص ماده ای به نام اوره را به دست آورد.

این موضوع اثبات کرد که می توان مواد آلی را در آزمایشگاه ها نیز تولید کرد.

ماده شیمیایی معدنی

مواد شیمیایی معدنی عناصری هستند که در لیست تناوبی مواد آلی قرار ندارند و به طور کلی سایر مواد را شامل می شوند.

به جز این دسته بندی می توان مواد شیمیایی را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

تقسیم بندی مواد براساس مبنای ساختمان شیمیایی

این تقسیم بندی براساس چگونگی ساختمان ترکیبات شیمیایی صورت می گیرد.

از این نظر میتوان مواد را به دستجات از قبیل فلزات٬ موادمعدنی غیر فلزی٬ الکلها٬ آلدئیدها٬ ستن و غیره تقسیم بندی نمود.

تقسیم بندی مواد براساس حالات فیزیکی

برمبنای شکل فیزیکی که هریک از مواد ممکن است دارا باشند میتوان آنها را به صورت زیر تقسیم بندی نمود:

  • گازها و بخارات
  • مایعات
  • جامدات