تیدیازورون سیگما آلدریچ

تیدیازورون

Thidiazuron = TDZ

 • کد: P6186
 • اسم ماده: تیدیازورون
 • فرمول شیمیایی: C9H8N4OS
 • وزن مولکولی: 220.25 گرم بر مول
 • غلظت: – g/cm3
 • اسیدیته: – در دمای 20 درجه سانتیگراد
 • حلالیت: – میلی گرم در میلی لیتر
 • دمای ذوب: – درجه سانتیگراد
 • دمای جوش: – درجه سانتیگراد
 • مقدار: در ظروف های پلاستیکی 500 میلی گرم و ظروف شیشه ایی 25 و 100 میلی گرم
 • خلوص: – درصد
 • شکل ظاهری: پودر
 • دمای نگهداری: دمای محیط
 • کاربرد: مصارف کشاورزی
 • خطرات: GHS09 ،GHS07
تیدیازورون سیگما آلدریچ

ویژگی و کاربرد

تیدیازورون (TDZ) یک تنظیم کننده رشد گیاه است که در ریزتکثیرها برای تکمیل محیط هایی مانند محیط Murashige و Skoog استفاده می شود. TDZ باعث اندام زایی گیاه (بازسازی شاخه ها) و بازسازی گیاه می شود. تیدیازورون (TDZ) تولید گیاهان عاری از ویروس را امکان پذیر می کند، تولید مثل را تسریع می کند و ژنوتیپ های جدیدی را برای بازار فراهم می کند.

سیگما آلدریچ

اين محصول از برند سیگما آلدریچ به دليل کيفيت خوب نسبت به ساير برندهاي معتبر دنيا مي تواند نياز بسياري از آزمايشگاه، مراکز تحقيقاتي و دانشجويان را برطرف کند.

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.