برگه اطلاعات ایمنی مواد

برگه اطلاعات ایمنی مواد بخشی بسیار مهم در نیکداری محصولات و در بهداشت حرفه‌ای و سلامت کارکنان و دیگر افراد است. بسته به ملیت، منبع محصول و الزامات تعریف شده برای هر منطقه جزئیات نمایه داده‌های ایمنی ماده با هم متفاوت است.

SDSها به تفصیل در کاتالوگ مواد شیمیایی، ترکیبات شیمیایی و مخلوط‌های شیمیایی توضیح داده می‌شوند. SDS اطلاعاتی دربارهٔ دستور کار استفاده از ماده و خطرهای پیش رو در صورت عدم رعایت دستورها دربارهٔ محصول ارائه می‌کند. این دستورها ممکن است بسته به شرکت تولیدکننده حتی در یک کشور با هم متفاوت باشند.

به طور مثال در اینجا بخش های مختلف SDS اتانول به عنوان یک محلول پرکاربرد آورده شده است.

برگه های اطلاعات ایمنی (SDS) به دو بخش کلی تقسیم می شود که ما در ادامه بخش مربوط به مواد شیمیایی را برایتان توضیح خواهیم داد.

برگ داده‌های ایمنی ماده یا MSDS و برگ داده‌های ایمنی محصول یا PSDS

MSDS چیست؟

MSDS از حروف اول كلمات(Material)مواد، (Safety)ايمني، (Data)اطلاعات و (Sheet)برگه تشكيل يافته و به برگه‌ای اطلاق می‌شود كه اطلاعات ايمني ماده روي آن درج‌شده باشد.

Material Safety Data Sheet يا برگه شناسايي ايمني مواد شيميايي، برگه‌های اطلاعات فني می‌باشند كه اطلاعات مربوط به مخاطرات ويژه، کار کردن ايمن و دستورالعمل‌های اضطراري و اطلاعات اساسي بهداشتي و ايمني مواد شيميايي را براي مصرف و كاربرد آن‌ها در محيط كار توسط  کارکنان بیمارستان، كارگران و كارفرمايان صنايع، كشاورزي، ساختمان‌سازی و ديگر محل‌های كاري فراهم و مشخص می‌نمایند.

وجود برگه اطلاعات ايمني در كنار ماده موردنظر، اطلاعاتي در اختيار مصرف‌کننده قرار می‌دهد كه مصرف‌کننده با آگاهي از ماهيت آتي ماده مزبور، قادر خواهد بود از خطرات و ضايعات ناشي از استفاده، جابجايي و انبارش نادرست آن در امان باشد.

بدين ترتيب اطلاعات مندرج در MSDS هر ماده‌ای بيانگر اين است كه نحوه صحيح استفاده از آن بايد چگونه باشد، در چه درجه حرارت و چه نوع محيطي بايد نگهداري شود، در انبارش و جابجايي آن چه نكات ايمني بايد رعايت شود و در صورت بروز خطر نحوه مقابله با عوارض آن ماده چگونه خواهد بود.

برگه اطلاعات ایمنی مواد

به‌طورکلی يك MSDS حاوي اطلاعات گوناگوني می‌باشد كه تعدادي از آن‌ها عبارت‌اند از :

به‌طورکلی يك MSDS حاوي اطلاعات گوناگوني می‌باشد كه تعدادي از آن‌ها عبارت‌اند از :

هويت ماده شيميايي
تركيب يا اطلاعات مربوط به اجزاء سازنده آن
آشنايي با خطرات احتمالي
اقدامات اوليه اورژانسي
اقدامات اوليه در مواجهه با حريق
اقدامات اوليه در صورت ريختن اتفاقي ماده شیمیایی
شيوه صحيح حمل‌ونقل و نگهداري
روش‌های مهار کردن سرايت آن/ محافظت افراد در برابر ماده شيميايي
خواص فيزيكي و شيميايي
پايداري و واکنش‌پذیری
اطلاعات سميت ماده شيميايي
اطلاعات اكولوژيكي
اصول صحيح معدوم كردن پسماندهاي آن
اطلاعات لازم در مورد جابجا كردن آن
ساير اطلاعات