مواد شیمیایی گیبکو

شرکت GIBCO

شرکت گیبکو شرکتی قدرتمند با بیش از 50 سال سابقه در زمینه کشت سلولی است.

این شرکت بالاترین کیفیت سرم، محیط و محصولات تحقیقاتی را تولید می کند.

محیط ها، مکمل ها، سلول ها و معرف های کشت سلول گیبکو به منظور ارتقاء قابلیت تولید مثل و بهبود عملکرد برای نتایج محققان طراحی و تولید می شود.

(GIBCO(Grand Island Biological Company یکی از مارک های شناخته شده موجود در Thermo Fisher Scientific است.

محصولات شرکت Gibco

Fetal bovine serum

cell viability testing

mammalian cells

insect cells

primary cells, stem cells

liquid and dry powder media and reagents

specialty media

cell-based assays

cell therapy

cellular services

DynaBeads

validated assays

cell line development kits

کاربرد محصولات شرکت گیبکو

Mammalian cell culture

Biological production

Insect cell culture

Protein expression

Stem cell culture

Primary cell culture

Cell Therapy Systems

Cytogenetics

Cell count

Microbiological Culture

با توجه به اینکه در سال های اخیر، ایران تحت شرایط تحریمی قرار داشته است، به همین خاطرهیچ نمایندگی رسمی شرکت گیبکو در کشور وجود ندارد.

شاید برای شما سوال باشد پس تبلیغات نمایندگی محصولات شرکت Gibco در فضای مجازی و همچنین ادعای افراد در بازار مبنی بر اینکه تنها نمایندگی رسمی این شرکت در کشور هستند چیست؟

پس در شرایط تحریمی حاضر هیچ شرکت و فردی نمی تواند ادعای داشتن نمایندگی محصولات شرکت گیبکو را داشته باشد.

حال چه باید کرد؟؟؟؟

 کیمیا زیست گستر نوین“در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.

نظر به اين كه هيچ نماينده رسمى از شركت هاى معتبر جهان در ايران وجود ندارد اعتماد به شركت هاى پخش كننده كمى سخت شده، با اين حال مجموعه كيميا زيست گستر نوين با واردات، اين نياز جامعه هدف را برآورده ميكند.