انواع محيط كشت باكترى

محیط کشت حاوی مواد مغذی و پارامترهای فیزیکی رشد لازم برای رشد میکروبی است.

همه میکروارگانیسم ها نمی توانند در یک محیط کشت واحد رشد کنند. درواقع بسیاری از آنها درهیچ محیط کشت شناخته شده رشد نمی کنند.

محيط كشت باكتريايي (Bacterial culture media) را می توان براساس تركيب، ساختار و هدف طبقه بندي كرد.

تقسیم بندی محیط کشت باکتری بر اساس ساختار

محيط كشت باكترى ها از لحاظ ساختاربه سه صورت جامد، نیمه جامد و مایع تقسیم بندی می شود.

محیط جامد 1.5-2% (یا مقادیر دیگر) آگار دارد. محیط جامد برای جداسازی باکتری یا مشخص کردن خصوصیات کلنی جدا شده مناسب می باشد.

محیط نیمه جامد با آگار درغلظت 0.5٪ یا کمتر تهیه می شود و برای پرورش باکتری های microaerophilic یا برای تعیین تحرک باکتری ها مفید است.

آگار در دماى بالا به صورت مايع است و با كاهش دما به زير ٤٥ درجه سفت شده و باعث جامد شدن محيط مى شود.

محیط کشت مایع [Liquid (Broth) medium]حاوی مقادیر مشخصی از مواد مغذی هستند اما اثری از عوامل ژل کننده مانند ژلاتین یا آگار را ندارد. محیط مایع اهداف مختلفی مانند انتشار تعداد زیادی از ارگانیسم ها، مطالعات تخمیر و آزمایش های مختلف دیگر را ارائه می دهد.

محیط کشت مایع

نمونه دیگری نیزمحیط های کشت باکتری را تقسیم بندی میکنند که به دو محیط ساده و پیچیده تقسیم می شوند.

محيط كشت ساده: محيط كشتى كه حاوى مواد اوليه مورد نياز رشد باكترى است مثل كربوهيدرات، ويتامين و …

محيط كشت پيچيده: داراى مواد خاص جهت رشد باكترى است مثل عصاره گوشت، پپتون و …

محيط هاى كشت باكترى ها به صورت زير نیز دسته بندى مى شوند:

١- محيط كشت غنى شده: محيط هايى هستند كه با دارا بودن تركيبات خاص باعث تقويت رشد باكترى ها مى شوند مانند بلاد آگار و شكلات آگار (خون ليز شده)

٢- محيط كشت انتخابى: محيطى است كه با دارا بودن يكسرى تركيبات خاص چون رنگ، نمك و يا آنتى بيوتيك باعث رشد باكترى مورد نظر ما مى شود. مثل محيط كشت مك كانكى كه در آن باكترى هاى گرم منفى روده اى رشد ميكنند و حاوى رنگ نوترال رد است.

٣- محيط كشت افتراقى: محيط حاوى موادى است كه سبب تمايز بين باكترى ها مى شود مانند محيط EMB كه مانع رشد باكترى هاى گرم مثلت شده و E.coli با رشد در اين محيط جلاى فلزى ايجاد ميكند.

٤- محيط كشت تقويت كننده: محيط هايى هستند كه باعث تقويت رشد باكترى مورد نظر مى شوند مانند محيط آب پپتونه كه به دليل قليايى بودن باكترى عامل وبا در آن رشد مى كند و يا محيط SF كه محيط تقويتى براى رشد باكترى سالمونلا است.

٥- محيط كشت انتقالى: محيطى است كه باكترى در آن رشد نمى كند و تنها زنده مى ماند و براى انتقال باكترى استفاده مى شود مانند محيط استوارت، نمك بافر گليكولات

٦- محيط كشت متابوليك(بيوشيميايى): محيط هاى كشت باكترى هستند كه با رشد باكترى از نظر بيوشيميايى مورد بررسى قرار ميگيرند. مثل محيط TSI، محيط سيمون سيترات، MRVP

٧- محيط كشت نگهدارنده: محيط هايى هستند كه باكترى هاى سخت رشد و پر نياز در آن رشد مى كنند. مانند BHI و NA

کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.