محیط کشت قارچ ها حاوی منبع کربوهیدرات زیاد، منبع نیتروژن برای رشد قارچ ها در اسیدیته 5تا6 است.

اكثر قارچ ها در طبيعت وجود دارند و به سادگى بر روى منابع ساده حاوى نيتروژن و كربوهيدرات رشد مى كنند.

به صورت سنتى براى رشد قارچ ها ازسابرو آگار استفاده مى شود كه حاوى گلوكز و پپتون اصلاح شده است و اجازه رشد به باكترى ها را نمى دهد.

از جمله محيط كشت قارچ مى توان به محيط PDA ،PDB و محيط هاى سنتزى اشاره كرد.

محیط های کشت برای جدا کردن قارچ ها:

اضافه نمودن آنتی بیوتیک های ضد میکروبی به محیط کشت قارچ از رشد و نمو بسیاری از عناصر جلوگیری می کند.

محیط کشت قارچ ها دو نوع مى باشند:

  • معمولى
  • اختصاصی

تعدادی از محیط های کشت به شرح زیر است:

١- سابرو دکستروز آگار
۲- سابرو دکستروز آگاز کلرامفنیکل سیکلو هگزامید
۳- محیط عصاره ی مغز و قلب
۴- محیط خوندار
٥- محیط کورن میل آگار (C.M.A)

قارچ ها توانایی رشد در رطوبت کم را دارند. همچنین در مقابل pH پایین از خود مقاومت نشان می دهند. pH مناسب برای بیشتر گونه ها ٦/٥ می باشد و محدوده ی pH برای آنها بین ٢ تا ٩ است.

قارچ ها نیاز به نیتروژن کمی دارند و تقریبا نیتروژن مورد نیاز آنها نصف باکتری ها است.

 کیمیا زیست گستر نوین” در راستای ارتقاء تولیدات و سطح علمی کشور مبادرت به واردات و توزیع مواد شیمیایی و مصرفی آزمایشگاهی کرده است. هدف مجموعه ما تأمين مواد و تجهيزات مورد نياز در بخش هاى مختلف آزمايشگاهى، تحقيقاتى، بيمارستانى، صنعتى و … مي باشد.